Jan Leksa - člen Společenstva kominíků. 

Cenově dostupné a kvalitní služby

Jan Leksa - Kominík a revizní technik spalinových cest.

Váš kominík pro Žďár na Sázavou, Svratku, Hlinsko a okolí.

Máte problém s komínem nebo jen potřebujete kominíka pro kontrolu, čištění nebo revizi komína?

kancelář: Jihlavská 16,  Žďár nad Sázavou
sídlo: Chlumětín 85, 592 02 Svratka

602 77 30 65

info@kominicek.cz

So-Ne: Zavřeno, Po–Pá: 7:00–16:00

Ceník vybraných kominických prací platný od 23.3.2023

Pravidelná kontrola a čištění spalinové cesty od spotřebiče spalující

  •  plynná paliva o výkonu do 30 kW           380-600 Kč

  •  plynná paliva o výkonu 30 -300 kW        500-1000 Kč

  •  pevná nebo kapalná paliva o výkonu do 30 kW     450-800 Kč

  •  pevná nebo kapalná paliva o výkonu 30-300 kW   750-1200 Kč

U silně zanesených nebo neudržovaných komínů je cena za čištění vyšší dle využitého času a použité technologie k odstranění nečistot!

Revize spalinové cesty od spotřebiče do 50 kW  1800-2500 Kč

( prohlídka, zaměření, posouzení s PD, výpočet, zpráva dle vyhl. 34/2016 Sb.)

Revize spalinové cesty od spotřebiče nad 50 kW  od 2400 Kč

Měření komínového tahu, zkouška tahu od 100 Kč

Zkouška těsnosti měřením obsahu kyslíku v mezikruží od 200 Kč

Zkouška přívodu spalovacího vzduchu 4/8 Pa test od 400 Kč

Zkouška těsnosti měřením úniku od 1400 Kč

Měření účinnosti spalování a emisí od 500 Kč.

Tepelně technický návrh komína pro jeden spotřebič od 400 Kč

Tepelně technický návrh komína pro více spotřebičů od 700 Kč

Vypracování cenových nabídek včetně zaměření a posouzení stavu komína před instalací nového spotřebiče nebo úpravách od 1000 Kč

Vložkování, frézování, úpravy komínů nebo práce neuvedené ve výše uvedených položkách naceníme individuálně.

Není-li sjednáno jinak, pak se uvedeným službám se připočítává dopravné 12 Kč/km ze Žďáru nad Sázavou nebo místa předchozí zakázky, pokud  přesáhne vzdálenost jízdy více než 5 km.


Kdy a proč se provádí revize, kdy stačí jen pravidelná kontrola?

§ 3 Vyhlášky 34/2016 Sb.

Revize spalinové cesty

(1) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

V ostatních případech stačí provést kontrolu v rozsahu stanoveném §2 této vyhlášky

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,

b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,

c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Horní index

Další informace

Kominické práce

poskytujeme především stálým zákazníkům z Žďáru nad Sázavou, Přibyslavi, Ždírce nad Doubravou, Hlinska, Poličky, Svratky a přilehlého okolí. Nové zakázky přijímáme pouze po předchozí dohodě. 

Působíme i ve vzdálenějších lokalitách, nebo Vám doporučíme prověřené kolegy.

 Provádíme jak preventivní činnost - běžnou pravidelnou kontrolu a čištění, tak i specializované činnosti jako revize, zkoušení a pasportizaci komínů, ale i stavebně technickou činnost jako vložkování, frézování a stavbu nových komínů.

 Provádíme kontrolu kotlů značek ATMOS a ROJEK dle zákona 201/2012 Sb.

 Díky více než 25 leté praxi, soustavnému vzdělávání v oboru kominictví a používání kvalitních systémových výrobků nabízíme na naše činnosti nadstandartní záruky. 

V současnosti jsme schopni poskytovat nejen běžné kominické práce jako čištění, kontroly a revize komínů a spalinových cest, ale i zrealizovat zakázky kompletních spalinových cest od tepelně-technického návrhu, projektu, přes montáž komína, až po dodávku vhodného spotřebiče s kouřovodem a jeho uvedení do provozu. 

O nás

Firma Jan Leksa – B&L byla založena v únoru roku 1992 a podnikající jako fyzická osoba v kovovýrobě. Z prvopočátku se zabývala výrobou drobných kovových součástí a výrobků, mimo jiné i kouřovodů a komínových komponentů.

   Od roku 1994 se specializuje na výrobu kouřovodů a prodej kovových komínových systémů včetně příslušenství. Ve spolupráci s místními kominickými firmami realizuje první náročnější dodávky rekonstrukcí a staveb kouřových cest.

   Díky vzrůstající poptávce po nabízených službách a zajištění plynulosti zakázek nabírá nové zaměstnance s stěhuje do nových větších prostor. 

   V roce 1997 získává osvědčení a atest na výrobu vlastních kovových komínových systémů a kouřovodů z nerezi a hliníku.

   V roce 1998 se stává majitel firmy Jan Leksa členem Společenstva kominíků České republiky  www.skcr.cz

Z důvodu zkvalitnění služeb a postupu legislativy v podnikání získáváme v roce 1999 oprávnění provozovat živnost kominictví.

    Postupně se stává významným regionálním dodavatelem komínových systémů a komponentů komínových systémů.  Spolupracuje nejen s výrobci komínů, ale i odbornými montážními firmami – kominíky, ale i topenářskými firmami. Poskytuje základní služby v oboru kominictví jako čištění a kontrolu komínů dle vyhlášky č.111/1981 Sb.

   V dubnu 2002 je majitel firmy Jan Leksa zvolen cechmistrem Společenstva kominíků ČR kraje Vysočina a členem Rady SKČR.

Od dubna 2019 zastává ve Společenstvu kominíků ČR funkci viceprezidenta

V dubnu 2006 je otevřena kancelář a část skladu komínů do nových a modernějších prostor v Jihlavské ulici 16 ve Žďáře nad Sázavou. 

Nadále prodáváme a montujeme komínové systémy předních lídrů stavebního trhu jako SCHIEDEL, Vacovský GROUP,  CIKO,  ALMEVA ... 

    Od počátku roku 2009 rozšiřujeme portfolio prováděných služeb o specializované stavební činnosti - frézování komínů a projektovou činnost.

V roce 2009 jsme se stali prověřeným dodavatelem služeb pro koncern Volkswagen Group - závod Škoda Auto a.s. a další významné dodavatele v automobilovém průmyslu v našem regionu.

S předstihem vlastníme osvědčení o získané odborné kvalifikaci a způsobilosti " Revizní technik komínů", které je nutné od roku 2011 pro provádění revizí komínů a spalinových cest.  Našim cílem do budoucích let je udržet nastavenou kvalitu služeb a snížit čekací dobu posílením pracovní kapacity.  

Horní index

Název stránky. Nahraď jej vlastním obsahem

Přidejte svůj vlastní podnadpis bloku

Toto je popis bloku. Chceš-li tento popis upravit, klikni na text a nahraď jej vlastním obsahem. Tento prostor použij pro převedení návštěvníků stránky na tvé zákazníky pomocí promo akce

Horní index

Napište nám


Název E-mail Zpráva Odeslat